//Инвестиционно предложение Преустройство на съществуваща промишлена сграда в Предприятие за бутилиране на растителни масла

„ТРЪСТ АГРО“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща промишлена сграда в Предприятие за бутилиране на растителни масла в ПИ 03647.200.5 – за хранително-вкусова промишленост по плана на с. Беломорци, община Омуртаг, обл. Търговище“.

Мнения и възражения се приемат в сградата на Община Омуртаг, кметство с. Беломорци или РИОСВ-Шумен.

2022-09-27T09:56:08+00:00