НОВИНИ

Новини | Иновации | Събития

Инвестиционно предложение Преустройство на съществуваща промишлена сграда в Предприятие за бутилиране на растителни масла

2022-09-27T09:56:08+00:00
Инвестиционно предложение Преустройство на съществуваща промишлена сграда в Предприятие за бутилиране на растителни масла 2022-09-27T09:56:08+00:00